Автоасистанс

Застраховката Ви осигурява денонощна техническа помощ в случай, че автомобилът, който шофирате е аварирал.

Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна и покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.

Автокаско
Застраховка Автокаско осигурява пълно или частично застрахователно покритие срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.
Свържете се с нас за повече информация и направете запитване.
Застраховка Злополука на местата в МПС
Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС" покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.
Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз.
Зелена карта

Сертификатът “Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС, причинил ПТП, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария и Андора. Държавите, за които задължително се изисква сертификат “Зелена карта” са Албания, Босна и Херцеговина, Украйна, Русия, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус и Черна гора.